Share |

 

PAIKALLISTA SOPIMISTA yli 50 vuotta

YHDESSÄ YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN JA INSINÖÖRIEN EDUKSI!

Olet työssä erikoistietoja
ja -taitoja vaativissa
asiantuntijatehtävissä tai kuulut keskijohtoon.
Työllesi on ominaista esimiesasema, itsenäisyys, vastuu ja
korkean
koulutuksen sekä ammattitaitosi takaamat valmiudet.

Et kuulu yrityksen ylimpään johtoon, mutta
OLET YLEMPI TOIMIHENKILÖ.

Finnairin insinöörit ja Finnairin Ylemmät ovat vuonna 2014 yhdistyneet Finnairin insinöörit ja ylemmät FINTO ry:ksi.

FINTO valvoo ylempien toimihenkilöiden etuja Finnairissa. Yhdistyksellä on oma työehtosopimus, jota sovelletaan kaikkiin yhtiön ylempiin toimihenkilöihin.

Ylemmät toimihenkilöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että ylemmät menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

FINTO on akavalaisen Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry:n jäsenyhdistys

 


Uutiset

TES neuvottelua (14.02.2020)
Viimekertaisessa neuvottelussa toimme yhtiön esittämään esitykseen FINTOn näkemystä uudesta TES-neuvottelujen kohdista. Neuvottelujen kohdissa olemme tuoneet esille..

03.02.2020  TES neuvottelut aloitettu
29.11.2019  Uudesta työaikalakimuutoksesta
06.11.2019  FINTOn sääntömääräinen syyskokous to 21.11.2019 alkaen 17:00