Share |

Yhdistys

Mikä on FINTO?

Finnairin insinöörit ja ylemmät FINTO on yritysyhdistys ja se valvoo sekä kehittää ylempien toimihenkilöiden etuja Finnair Oyj:ssä. Yhdistys neuvottelee yhtiön ja ylempien välisen työehtosopimuksen, jossa sovitaan mm. palkantarkistuksista, loma- sekä työajoista ja lisä- ja ylitöiden korvaamistavasta sekä matkakustannusten ja työmatkaan käytetyn oman ajan korvaamisesta. Neuvoteltua TES:ta sovelletaan kaikkiin Finnair Oyj:ssa työskenteleviin ylempiin toimihenkilöihin FINTOn jäsenyydestä riippumatta. Jäseneksi voi liittyä sopimusalaan 08 ja 12 kuuluva, vakituisessa työsuhteessa oleva Finnair Oyj:n ylempi toimihenkilö.  

Kuka on ylempi toimihenkilö?

Työnantaja määrittelee työtehtävän mukaan, mitä sopimusalaa tehtävään ja sen haltijaan sovelletaan. Ylemmät toimihenkilöt työskentelevät asiantuntijoina, päällikköinä keskijohdossa tai muissa esimiestehtävissä. Ylempiä toimihenkilöitä on Finnair Oyj:ssa yli 1050. Olet koulutustaustaltasi esimerkiksi diplomi-insinööri, ekonomi, insinööri, tradenomi, kääntäjä, mainonnan ammattilainen tai toimit erikoistietoja ja -taitoja vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Mitä hyötyä jäsenyydestä on?

Jäsenenä pääset mukaan työehtojasi koskevaan keskusteluun ja asiain hoitoon (FINTO YAMMER) sekä voit vaikuttaa ylempien toimihenkilöiden asemaan ja arvostukseen yhtiön sisällä. 

Yhdistys on aktiivisesti mukana akavalaisen YTN:n (valtakunnallinen ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö) toiminnassa ja osallistuu näin ylempien edunvalvontaan ja kehitystyöhön myös valtakunnallisella tasolla.

Jäsenenä saat tietoa YTN:n koulutus- ja kurssitilaisuuksia, tapaat kollegoita ja voit osallistut erilaisiin mukaviin ja hauskoihin jäsentapahtumiin esimerkkisi juhlia ja exkursioita.

Yhdistys neuvottelee ylempien työehtosopimuksista ja tukee työuranaikaisissa muutoksissa. 

Miten FINTO toimii?

FINTO pyrkii toiminnallaan edistämään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Työnteon arvostuksen lisääminen, vastuunkannon ja sitoutumisen palkitseminen sekä avoimuuden lisääminen ovat yhdistyksen toiminnan periaatteita. Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisin voimin. Se ei hae toiminnalleen muotoja nk. perinteisestä ay-toiminnasta, vaan pyrkii neuvotellen ja omalla rakentavalla toiminnallaan löytämään ratkaisuja työympäristön kehittämiseksi. Tässä työssä jokaisen ylemmän toimihenkilön kokemus ja asiantuntemus on arvokasta.  

YTN:n yritysyhdistysopas on uudistettu. Oppaassa on kerrottu lyhyesti lisätietoa yritysyhdistysten tarkoituksesta ja toiminnasta.

https://ytn.fi/wp-content/uploads/2019/05/ytn_yritysyhdistysopas_web.pdf

Tervetuloa mukaan!

Hallitus