Share |

Hallitus 2020

Merja Lindberg, puheenjohtaja, Uniform Vendor Manager

Tuisku Heikkinen sihteeri, Ground Operations Supervisor

Hannu Parkkonen, varapuheenjohtajaGround Operations Supervisor

Kari Lappalainen, Manager, Reporting development

Risto Vehkamäki, Senior Crew Control Supervisor

Marja Jäämeri, PX Manager

Sami Suokas, Manager, Ground Experience

Olli Luukonlahti, Network Supervisor

Petri Paano, OPS Controller

Juha-Pekka Roiko, Ground Operations Supervisor

Hallituksen varajäseniä:

Tomi Hursti, Development Manager Bonded Store

Arja Vehmas, Hub Supervisor

Mika Turku, Network Supervisor

Sopimusalan 08 ja 12 

pääluottamusmies: Kari Lappalainen

luottamusmiehet: Hannu Parkkonen, Risto Vehkamäki, Merja Lindberg, Tomi Hursti, Niina Haahtikivi ja Olli Luukonlahti.

Toiminnan tarkastajat

Markku Korpi, A/C Duty Manager

Varatoiminnan tarkastajat: 1. Seijä Yrjönen ja 2. Antti Vesikivi