TES neuvottelutilanne

10.03.2020

Viikonlopun aikana pääsimme yhtiön kanssa työehtosopimuksen uudistamisesta kirjaamaan asiat allekirjoituspöytäkirjaan.

 
Huomenna keskiviikkona 11.3.2020 käymme läpi ylempiä koskevat paikalliset sopimukset aikaisemman Kiky-tekstin poistamisesta sekä sopimukset uudistetaan vastaamaan neuvottelutulosta. Myös työehtosopimuksen tekstipykälät ovat oikoluettavana YTN lakiosastolla ja FINTOn hallitus kokoontuu päättämään sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä torstaina 12.3 kello 11:00.
Sopimuksen tarkemmasta sisällöstä tullaan julkaisemaan uudistettu TES, sekä tästä tullaan järjestämään tiedotustilaisuuksia ja tiedotuksia.
 
Ehdotettu sopimus vastaa yleistä linjaa. Ensimmäisen palkkakorotus 2020 tulee 4 kk jälkeen viimeisen työehtosopimuksen päättymispäivästä:
- 1.7.2020 kuukausipalkkojen korotus +1,2%
- 1.3.2021 kuukausipalkkojen korotus +1,9%
- 1.7.2021 meriittikohtainen erä +0,1%
Työehtosopimus on voimassa 1.3.2020-28.2.2022
 
Seuraaviin työehtosopimuspykäliin on muutoksia:
· Soveltamisala
· Työsuhteen päättyminen
· Lomautus
· Palkat
· Kehitys- ja palautekeskustelu
· Säännöllinen työaika
· Työajan lyhentämisen malli
· Lisätyö
· Ylityö
· Korvaus tehtyjen tuntien mukaan rahana
· Työajan raportointi ja korvausten maksaminen
· Paikallisen sopimuksen osapuolet
· Keskimääräinen säännöllinen työaika
· Työajan tilapäinen pidentäminen
· Varallaolo
· Matkustusajan ja matkakustannusten korvaukset
· Korvaus oppituntien pitämisestä
· Vakuutukset
· Luottamusmiehen valinta ja tehtävät
· Erimielisyyksien ratkaiseminen
· Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
· Poistettu työehtosopimuksen kohta 37 § Välimiesmenettely

· Lisätty uusi Työehtosopimuksen kohta 12.2. Työaikamääräyksistä poikkeaminen

 

Sovittu Työhyvinvoinnin kehittämisestä ja työryhmätyöskentelystä.

 

Sekä kirjauksesta, että ylemmällä toimihenkilöllä on mahdollisuus autoetuun yhtiön julkaiseman auto-ohjesäännön mukaisesti. Jos yhtiön ohjesääntöihin tehdään muutoksia tai laaditaan uusia ohjesääntöjä, sopijapuolena olevalle yhdistykselle varataan mahdollisuus riittävän ajoissa ennen niiden hyväksymistä antaa niistä lausuntonsa.

20.03.2020Jäsenille lähetty lomautuksista tietoa 19.3.2020 (INFORMATION TO FINTO MEMBERS )
12.03.2020Tes-neuvottelutulos hyväksytty
10.03.2020TES neuvottelutilanne
03.03.2020Tes neuvottelua 3.3.2020
27.02.2020Tes neuvottelua 27.2.2020
24.02.2020Tes neuvottelua 24.2.2020
14.02.2020TES neuvottelua
03.02.2020TES neuvottelut aloitettu
29.11.2019Uudesta työaikalakimuutoksesta
06.11.2019FINTOn sääntömääräinen syyskokous to 21.11.2019 alkaen 17:00

Siirry arkistoon »