TES neuvottelutilanne

10.03.2020

Viikonlopun aikana pääsimme yhtiön kanssa työehtosopimuksen uudistamisesta kirjaamaan asiat allekirjoituspöytäkirjaan.

 
Huomenna keskiviikkona 11.3.2020 käymme läpi ylempiä koskevat paikalliset sopimukset aikaisemman Kiky-tekstin poistamisesta sekä sopimukset uudistetaan vastaamaan neuvottelutulosta. Myös työehtosopimuksen tekstipykälät ovat oikoluettavana YTN lakiosastolla ja FINTOn hallitus kokoontuu päättämään sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä torstaina 12.3 kello 11:00.
Sopimuksen tarkemmasta sisällöstä tullaan julkaisemaan uudistettu TES, sekä tästä tullaan järjestämään tiedotustilaisuuksia ja tiedotuksia.
 
Ehdotettu sopimus vastaa yleistä linjaa. Ensimmäisen palkkakorotus 2020 tulee 4 kk jälkeen viimeisen työehtosopimuksen päättymispäivästä:
- 1.7.2020 kuukausipalkkojen korotus +1,2%
- 1.3.2021 kuukausipalkkojen korotus +1,9%
- 1.7.2021 meriittikohtainen erä +0,1%
Työehtosopimus on voimassa 1.3.2020-28.2.2022
 
Seuraaviin työehtosopimuspykäliin on muutoksia:
· Soveltamisala
· Työsuhteen päättyminen
· Lomautus
· Palkat
· Kehitys- ja palautekeskustelu
· Säännöllinen työaika
· Työajan lyhentämisen malli
· Lisätyö
· Ylityö
· Korvaus tehtyjen tuntien mukaan rahana
· Työajan raportointi ja korvausten maksaminen
· Paikallisen sopimuksen osapuolet
· Keskimääräinen säännöllinen työaika
· Työajan tilapäinen pidentäminen
· Varallaolo
· Matkustusajan ja matkakustannusten korvaukset
· Korvaus oppituntien pitämisestä
· Vakuutukset
· Luottamusmiehen valinta ja tehtävät
· Erimielisyyksien ratkaiseminen
· Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
· Poistettu työehtosopimuksen kohta 37 § Välimiesmenettely

· Lisätty uusi Työehtosopimuksen kohta 12.2. Työaikamääräyksistä poikkeaminen

 

Sovittu Työhyvinvoinnin kehittämisestä ja työryhmätyöskentelystä.

 

Sekä kirjauksesta, että ylemmällä toimihenkilöllä on mahdollisuus autoetuun yhtiön julkaiseman auto-ohjesäännön mukaisesti. Jos yhtiön ohjesääntöihin tehdään muutoksia tai laaditaan uusia ohjesääntöjä, sopijapuolena olevalle yhdistykselle varataan mahdollisuus riittävän ajoissa ennen niiden hyväksymistä antaa niistä lausuntonsa.

27.05.2020Mikä YTN, mikä PATA?
15.05.2020FINTO Yammerissa mielipidekysely / Opinion poll in FINTO Yammer
13.05.2020FINTOn kevätkokous 26.5.2020 klo 16:00 / FINTO spring meeting
07.05.2020Koronaviruksesta kysyttyä / Frequently asked questions about coronavirus
16.04.2020Työttömyysetuutta myös viiden päivän omavastuuajalta
01.04.2020Uusi TES 2020 - 2022
30.03.2020Koko-kassan tiedote
20.03.2020Jäsenille lähetty lomautuksista tietoa 19.3.2020 (INFORMATION TO FINTO MEMBERS )
12.03.2020Tes-neuvottelutulos hyväksytty
10.03.2020TES neuvottelutilanne

Siirry arkistoon »